Warsztaty dla rodziców

Dnia 23 października w godzinach wieczornych odbyły się w naszej placówce warsztaty dla rodziców. Pierwsze szkolenie w nowym roku dotyczyło udzielania Pierwszej Pomocy. Na spotkanie z Ratownikiem Medycznym licznie przybyli pracownicy placówki i zainteresowanie rodzice. Podczas warsztatów wszyscy obecni mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą udzielania Pierwszej Pomocy jak i wykorzystać wiedzę w praktyce, ćwicząc na fantomach szkoleniowych.
Mamy nadzieję, że kolejne warsztaty będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem zarówno pracowników jak i rodziców.