Warsztaty Przyrodnicze – wrzesień

Dnia 20 września odbyły się w naszej ,,Przystani Elfów” warsztaty przyrodnicze. Pierwsze warsztaty w nowym roku odbyły się pt. ,,Życie na wsi”.