Misja i wizja

Nasze motto: „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. (Jan Paweł II)

 

Naszym celem jest by dzieci czerpały radość z przebywania w towarzystwie swoich rówieśników , zdobywały nowe umiejętności i uczyły się samodzielności.
Niepubliczny Żłobek „Przystań Elfów” zaprasza dzieci wieku od 6 m-cy do 3lat.
Zapewniamy całodzienne wyżywienie również dla dzieci alergicznych (poświadczone zaświadczeniem lekarskim).
Jeśli chcielibyście nas odwiedzić zapraszamy serdecznie .Przyjdźcie i zobaczcie jak się bawimy i uczymy.

 • Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania aktywności dziecka.
 • Wyposażamy wychowanków w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w dalszym życiu.
 • Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się i uczy, przyzwyczaja do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.
 • Uczymy tolerancji i poszanowania odmienności każdego człowieka, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych.
 • Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, a także rozwijamy ich zainteresowania.
 • Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywizujące i rozwijające zdolność twórczego myślenia.
 • Wyrabiamy w wychowankach postawę śmiałą, otwartą i twórczą wobec ludzi i otaczającego świata.
 • Kształtujemy poczucie przynależności społecznej i patriotycznej.
 • Tworzymy żłobek bogato wyposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz funkcjonalnie i estetycznie urządzony plac zabaw stwarzający okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.
 • Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka poprzez organizowanie bogatego wachlarza zajęć dodatkowych.
 • Każde dziecko traktujemy indywidualnie, różne temperamenty i potrzeby motywują nas do poszukiwania coraz ciekawszych metod wspierania ich rozwoju.