Oferta

 
7:00-8:00
Początek dnia w żłobku, powitanie dzieci, zabawy swobodne według inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, schodzenie się dzieci
8:00-8:30
śniadanie
8.50-9.00 czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć  
9:00-9:20
 ćwiczenia poranne, praca z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym, zabawy rozwijające zainteresowania, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne
9:20-10:00 zajęcia edukacyjno – wychowawczo-opiekuńcze, zabawy dydaktyczne,ruchowe, umuzykalniające, czytelnicze, zabawy w kącikach  zainteresowań,                                                   
10:00 – 10:30 obiad I danie (zupa)
10:45-11:50 zabawy ruchowe w ogrodzie żłobkowym, spacery, wycieczki,  zabawy dowolne
12:00-12:30 
obiad II danie
12:30-14:30 odpoczynek, leżakowanie
15.00-15.30 I podwieczorek
15.30-16:00 zabawy dowolne
16:00-16:15 II podwieczorek
16:15-17:00 kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”

Maria Montessori

Żłobek „Przystań Elfów” przygotował dla Państwa bogatą ofertę zajęć opracowanych przez naszą wysoko wykwalifikowaną kadrę. Jesteśmy pewni, iż spełni ona Państwa wysokie oczekiwania i pozwoli Waszym dzieciom doskonale się rozwijać. Zadaniem placówki jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, wchodzeniu w różne osobowe interakcje, realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.