Opis zajęć

Język angielski

Język angielski staję się coraz bardziej popularny. Otwarte granice uczyniły go narzędziem komunikacji międzynarodowej. Marzeniem wielu rodziców jest to, żeby ich dziecko mówiło płynnie w tym języku. Nasz żłobek buduje u Państwa dzieci solidne fundamenty do dalszej nauki. My wiemy, jak ma wyglądać droga do sukcesu. Uczenie dzieci w wieku 2, 3, 4 czy 5 lat to przede wszystkim zabawa. Teorie psychologiczne i pedagogiczne wskazują, jak ważną rolę w nauczaniu w tym okresie odgrywa przyjazne, bezpieczne środowisko, tworzone podczas wspólnej zabawy. To właśnie bawiąc się dziecko poznaje świat. Naszym drugim ważnym założeniem jest wprowadzenie Waszych/Naszych pociech w świat języka angielskiego w naturalny sposób tak, aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. Z tego powodu będziemy jak najwięcej i jak najczęściej mówić do nich w tym języku.

Opieka psychologiczna

Zadaniem psychologa w przedszkolu jest opieka psychologiczna nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do żłobka. Do zadań psychologa należy:

 • pomoc w procesie adaptacji dzieci rozpoczynających naukę w żłobku,
 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia,
 • prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi,
 • prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci,
 • konstruowanie samodzielnych – lub przy współudziale pedagoga – opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka,
 • wspieranie mocnych stron dziecka,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci,
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania maluchów,
 • współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców, nauczycieli,
 • współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa oraz warsztatów psychologicznych dla rodziców,
 • prowadzenie warsztatów psychologicznych dla nauczycieli.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

Zajęcia sportowo- rekreacyjne w „Przystani Elfów” będą ukierunkowane na rozwój dzieci w sferze poznawczej, motorycznej i emocjonalnej, będą nawiązywać do możliwości i potrzeb dzieci. Umiejętności zachowania zdrowia i sprawności w dzisiejszych czasach należy uczyć się podobnie jak sztuki czytania i pisania. Prawidłowo zorganizowany czas wolny to harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka. W przypadku małych dzieci, w okresie ich szybkiego wzrostu ukierunkowany ruch znakomicie sprzyja umacnianiu zdrowia, rozwijaniu sprawności i rozmiłowaniu w aktywności sportowej. Program zajęć sportowo-rekreacyjnych obejmować będzie m. in:

 • ćwiczenia muzyczno-ruchowe – rozwijające harmonię i płynność ruchów,
 • ćwiczenia kształtująco- zdrowotne – dbające o rozwój fizyczny i prawidłową postawę,
 • zabawy i gry o charakterze użytkowym (pełzanie, chodzenie, skakanie, rzucanie, chwytanie),
 • ćwiczenia zręcznościowe z elementami akrobatyki wyrabiające u dzieci odwagę, oswajające je z wysokością, szybkością i zmianą położenia ciała,
 • ćwiczenia wyrabiające samodzielność – zabawy z przyborami,
 • opowieści ruchowe pobudzające wyobraźnię dzieci i wykorzystujące ich skłonności do naśladownictwa

Systematyczne uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno – sportowych uczy dyscypliny i systematyczności, zacieśnia więzi w grupie, wzmacnia rozwój społeczny.

Sensoplastyka

Zajęcia plastyczne pobudzające dziecięce zmysły. Założeniem takich zajęć jest przede wszystkim pełna dowolność 🙂 Można brudzić się do woli 🙂 Do zajęć używane są tylko i wyłącznie produkty spożywcze- ryże, mąki, makarony, kasze, groch, czekolada, posypki cukiernicze, olej, galaretka. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur, smaków oraz cała paleta barw. Zajęcia wspierają samodzielność, rozwój zmysłów, rozwój poznawczy i pozwalają eksperymentować.

Zajęcia kulinarne

Mają na celu nauczyć dzieci czerpać radość z wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać itp. Daje im to wiele radości i satysfakcji. Korzyści z zajęć jest wiele:

 • poznawanie zasad zdrowego odżywiania
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci
 • poznawanie rzeczywistości kulinarnej za pomocą zmysłów
 • nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • wdrażanie do samodzielności
 • umiejętność zgodnej współpracy w zespole