Rozkład zajęć

          Tygodniowy plan zajęć
PONIEDZIAŁEK- Zajęcia edukacyjne z elementami językowymi
WTOREK- Zajęcia plastyczne
ŚRODA- Zajęcia muzyczno-taneczne z elementami językowymi
CZWARTEK- Zajęcia literackie
PIĄTEK- Zajęcia sportowe

RAMOWY PLAN DNIA
„MGIEŁKI”
6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne organizowane przez opiekunkę.
8:00-8:30 Rozchodzenie się dzieci do swoich sal. Czynności higieniczne.
8:30-9:00 Śniadanie. Czynności higieniczne. Przygotowanie sal do zajęć.
9:00-10:00 Zajęcia według planu pracy dydaktyczno-opiekuńczego. Zabawy ukierunkowane przez opiekunkę.
10:00-10:30 Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
10:30-11:00 I danie- zupa. Czynności higieniczno-porządkowe.
11:00-12:00 Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
12:00-12:30 Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
12:30-13:00 II danie- obiad. Czynności higieniczno-porządkowe.
13:00-15:00 Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy według zainteresowań dzieci. Zajęcia zorganizowane przez                                    opiekunkę. Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
15:00-15:30 Podwieczorek. Czynności higieniczne. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.
15:30-17:00 Zabawy dowolne ukierunkowane przez opiekunkę. Czynności higieniczne.
17:00-17:15 II podwieczorek. Czynności pielęgnacyjno-porządkowe
17:15-18:00 Zabawy. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.

RAMOWY PLAN DNIA
„RÓŻYCZKI”
6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne organizowane przez opiekunkę.
8:00-8:30 Rozchodzenie się dzieci do swoich sal. Czynności higieniczne.
8:30-9:00 Śniadanie. Czynności higieniczne. Przygotowanie sal do zajęć.
9:00-10:00 Zajęcia według planu pracy dydaktyczno-opiekuńczego. Zabawy ukierunkowane przez opiekunkę.
10:00-10:30 Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
10:30-11:00 I danie- zupa. Czynności higieniczno-porządkowe.
11:00-12:00 Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy według zainteresowań dzieci. Zajęcia zorganizowane przez                                    opiekunkę. Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
12:00-12:30 Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
12:30-13:00 II danie- obiad. Czynności higieniczno-porządkowe.
13:00-15:00 Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy wyciszające.
15:00-15:30 Podwieczorek. Czynności higieniczne. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.
15:30-17:00 Zabawy dowolne ukierunkowane przez opiekunkę. Czynności higieniczne.
17:00-17:15 II podwieczorek. Czynności pielęgnacyjno-porządkowe
17:15-18:00 Zabawy. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.

RAMOWY PLAN DNIA
„PROMYCZKI”
6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne organizowane przez opiekunkę.
8:00-8:30 Rozchodzenie się dzieci do swoich sal. Czynności higieniczne.
8:30-9:00 Śniadanie. Czynności higieniczne. Przygotowanie sal do zajęć.
9:00-10:00 Zajęcia według planu pracy dydaktyczno-opiekuńczego. Zabawy ukierunkowane przez opiekunkę.
10:00-10:30 Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
10:30-11:00 I danie- zupa. Czynności higieniczno-porządkowe.
11:00-12:00 Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy według zainteresowań dzieci. Zajęcia zorganizowane przez                                    opiekunkę. Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
12:00-12:30 Czynności pielęgnacyjno-porządkowe.
12:30-13:00 II danie- obiad. Czynności higieniczno-porządkowe.
13:00-15:00 Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy wyciszające.
15:00-15:30 Podwieczorek. Czynności higieniczne. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.
15:30-17:00 Zabawy dowolne ukierunkowane przez opiekunkę. Czynności higieniczne.
17:00-17:15 II podwieczorek. Czynności pielęgnacyjno-porządkowe
17:15-18:00 Zabawy. Rozchodzenie się dzieci do domu. Konsultacje z rodzicami.