Spotkania z ciekawymi ludźmi

 

Temat spotkania

Termin

1.

Spotkanie z Policją

XI 2017

2.

Spotkanie z Żandarmerią

XII 2017

3.

Spotkanie z Aktorem

I 2018

4.

Spotkanie z Kucharzem

II 2018

5.

Spotkanie ze Strażą Pożarną

IV 2018

6.

Spotkanie z leśnikiem

IV 2018

7.

Spotkanie z pilotem

IV 2018

8.

Spotkanie z informatykiem

V 2018

9.

Spotkanie z fotografem

VI 2018